Banner

Werkwijze

 

Je kan een eerste afspraak maken via (bij voorkeur) mail (zie hiervoor mijn contactgegevens onder de rubriek ‘contact’). Alle volgende afspraken worden daarna telkens op het einde van iedere sessie gemaakt.

Wat mag je verwachten van het eerste gesprek?

Een eerste gesprek is vooral bedoeld als kennismaking. Binnen dit gesprek wordt er ruimte gemaakt om je verhaal te doen. Tijdens een eerste sessie proberen we zicht te krijgen op wie jij bent en wat je vraag is. Ook jij ziet wie ik ben en voelt aan hoe ik werk. Op het einde van het eerste gesprek kijken we of we samen verder op pad gaan. In gezamenlijk overleg wordt dan gekozen voor verdere begeleiding of een geschikte doorverwijzing. Vanzelfsprekend is het erg belangrijk dat je je goed voelt bij je therapeut. Daarom is een eerste gesprek altijd nuttig: je maakt kennis en vertelt iets over jezelf. Ik op mijn beurt zal je iets meer vertellen over mijzelf en mijn manier van werken. Samen wordt er stilgestaan bij jouw verwachtingen van de therapie en bij de haalbaarheid om die verwachtingen in te lossen. Ook als je twijfelt of therapie iets voor jou is, kan je gerust een afspraak maken, deze twijfels bespreken en dan een beslissing nemen.

Annuleren van afspraken

Indien je een eerder gemaakte afspraak toch niet kan nakomen, dien je ten minste 24 uur voor de geplande sessie te annuleren.  Dit om andere mensen die op de wachtlijst staan ook een kans te geven. Indien je niet tijdig annuleert, wordt er een administratieve kost van 30€ aangerekend.

Wat is de duur en frequentie van een therapie? In het eerste gesprek wordt de duur en de frequentie van de therapie met je besproken. Indien wenselijk kan in de loop van de therapie beslist worden om langer door te gaan of om sneller af te ronden. De duur van psychotherapie varieert over het algemeen van een 5-tal sessies tot een jaar. De duur van de therapie verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen, van je wensen en mogelijkheden en van het therapeutisch proces. Meestal worden tweewekelijkse sessies gepland, maar in samenspraak met de therapeut kan dit soms ook meer of minder frequent.